שולחן פלסמה לחיתוך פח- ניתוק כבלי פיקוד, העברה למקום חדש, חיבור כללי והארכת כבל תקשורת.

כתיבת תגובה