התקנת שני גששי קירבה במקום מפסקי גבול

כתיבת תגובה