התקנת מערכת קריאה דיגיטאלית חדשה, שני צירים, בכרסומת בריג'פורט.

כתיבת תגובה