החלפת שני מפסקי גבול מכאניים במחרטה- בגששי קירבה.

כתיבת תגובה